Slovenija je evropska država in se nahaja na skrajnem severu Sredozemlja in na skrajnem jugu Srednje Evrope. Na severovzhodu meji z Madžarsko, na jugu s Hrvaško, na severu z Avstrijo, ter na zahodu z Italijo. Leži na stičišču sredozemskega, alpskega, dinarskega in panonskega sveta.

Površina Slovenije znaša 20.273 km². Slovenija je znana tudi po tem, da več kot polovico površine pokrivajo gozdovi (1.076.474 ha). Več gozdov od Slovenije imata v Evropi samo še Švedska in Finska. Dolžina državne meje Slovenije znaša 1.382 km (413 km rečne, 921 km kopenske in 48 km morske meje).

Glavno mesto je Ljubljana, ki je obenem kulturno, gospodarsko in politično središče Slovenije. Najvišji vrh v Sloveniji je Triglav, ki je visok 2864 m. Uradni jeziki so trije in sicer slovenščina, italijanščina in madžarščina. Število prebivalcev Slovenije je 2.062.874, ki jo po statističnih podatkih iz leta 2015 uvršča na 142 mesto na svetu po številu prebivalcev. Prav tako se je podatek iz leta 2015 za BDP (bruto domači proizvod), ki znaša skupaj 62,515 milijarde USD. Na prebivalca slovenije torej znaša BDP 30.508 USD. Indeks človekovega razvoja (HDI) znaša 0,892 (podatek iz leta 2010), ki je visok. Denarna enota je Evro (€ – EUR). Vrhnja internet domena je .si. Klicna koda za Slovenijo je +386. Je članica Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Sveta Evrope, zveze NATO, Schengenskega sporazuma, … Od leta 2004 je tudi članica Evropske unije (EU).

Povprečna temperatura najtoplejšega meseca je več kot 20 °C, najhladnejšega meseca pa nad 0 °C. Padavin je od 1.000 mm (ob obali) do 1.700 mm (v notranjosti). Največ jih pade oktobra in novembra.

Je gospodarsko zelo razvita država in je najbolj razvita tranzicijska država s staro rudarsko-industrijsko tradicijo in razvitimi storitvenimi dejavnostmi. Kmetijstvo je manjšega pomena, saj je obdelanih le 12 % površja in zaposluje le 4% prebivalstva. V turizmu so pomembna smučarska središča, kot so: Kranjska gora, Kanin, Maribor, Vogel, Rogla, … Prav tako imajo v turizmu veliko vlogo toplice (Terme Čatež, Šmarješke Toplice, Radenci, Moravske Toplice, Terme Dobrna, Lendava, Maribor, Ptuj, …) in obmorska letovišča (Piran, Portorož, Izola, Koper, Ankaran, Debeli rtič, …).

Upravno je razdeljena na 212 občin. Med njimi je 11 mestnih občin. Razdeljena je tudi na 12 statističnih regij. Te regije so: Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Pomurska regija, Koroška regija, Podravska regija, Savinjska regija, Gorenjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Primorsko-notranjska regija, Goriška regija in Obalno – kraška regija.

Največje mesto po številu prebivalcev je Ljubljana. Sledijo ji: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, …