Zemljevid Četrtna skupnost Šiška

Četrtna skupnost Šiška je ožja enota Mestne občine Ljubljana. Zajema ljubljanske SZ četrti. Število prebivalcev je 35.329 (2017).
Površina znaša 736 ha. V območje Četrtne skupnosti Šiška sodijo prostorski okoliši: Litostroj, Komandanta Staneta I. in II., Na jami, dr. Petra Držaja, Koseze, Milan Majcen, Ljubo Šercer, Zgornja Šiška, Hinko Smrekar in Bratov Babnik.