Zemljevid Četrtna skupnost Vič

Četrtna skupnost Vič je ožja enota Mestne občine Ljubljana (zajema ljubljanske JZ predmestne četrti). Število prebivalcev je14.064 (2017). Površina znaša 1438 ha. Na Viču se nahaja Poštno logistični center Pošte Slovenije (PLC).