Zemljevid Četrtna skupnost Sostro

Četrtna skupnost Sostro je ožja enota Mestne občine Ljubljana (zajema podeželska naselja in predmestne četrti na V delu občine). Na tem območju se razprostirajo gozdne, kmetijske, športno rekreacijske površine ter tematske in pohodne poti. Število prebivalcev je 6.874 (2017). Površina znaša 8856 ha.